Monthly Archives: July 2014

A Brief History of Magdalena Festival

Kratka zgodovina festivala Magdalena

pp
Večer, 25.5.2006 
1999:
Prvi festival Magdalena se je zgodil v Pekarni: razstave v Lubadarju, okrogla miza v Hiši galeriji in predavanja v Teatru za voglom…./1999
2000: 
V osrednjem tekmovanju drugega festivala je sodelovalo 390 del, glavno nagrado je prejela serija samopromocijskih oglasov avtorice” Petje Montanez. Eden od njih (goreči koktejl v obliki ženskega mednožja) je naslednje leto (2001), kot plakat za festival, dvignil nekaj prahu, povzročil moralno dilemo pri vodstvu lokalnega komunalnega podjetja in vzpodbudil podjetniško žilico med mariborskimi klošarji (menda so jih – če so uspeli prehiteti delavce, ki so jih odstranjevali po nalogu modrega vodstva Snage – trgali in preprodajali za kar lep denar).
 
——————–
ENG
1999
First Magdalena festival took place in Bakery: exhibitions in Lubadarju, round table in the House gallery and lectures in the Theatre for Vogel ….
2000 
In the middle of the second contest of the festival was attended by 390 works, the grand prize she received a series of self-promotional ads author of Petja Montanez. One of them (the Burning cocktail in the form of a woman’s genitals) the following year (2001), as a poster for the festival, raised some dust caused moral dilemma in the management of the local utility company and encourage entrepreneurial spirit among homeless Maribor (apparently they have – if they managed to overtake workers who have been removed at the behest of blue leadership Snage and resell for which good money).